Aqbeż għal kontenut

Metilisotiazolinone (MI)

Aħna nużaw il-preservattivi biex inżommu l-prodotti tad-dar u tal-kura personali f'kundizzjoni tajba: mingħajrhom, jistgħu jitħassru mill-batterji, il-ħmira u l-moffa.

Ħasil-ta’-idejn-bis-sapun

Il-Metilisotiazolinone (MI) huwa preservattiv komuni użat fl-industrija tal-kura personali, madankollu issa hemm it-tħassib li jista’ jikkawża l-allerġiji f'xi nies. Neħħejna l-MI mill-maġġoranza l-kbira tal-prodotti tal-kura personali tagħna li ma jitlaħalħux. Għall-prodotti li jitlaħalħu tal-kura personali, aħna qed innaqqsu l-livelli ta’ MI globalment biex niżguraw li nissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji ġodda.

Fil-prodotti tal-kura personali tagħna, il-preżenza tal-MI tidher fil-lista tal-ingredjenti sabiex kull persuna li tkun allerġika għall-MI tkun tista' tevita li tuża l-prodott. Aħna se nkomplu nimmonitorjaw l-iżviluppi xjentifiċi biex niżguraw li l-prodotti kollha tagħna huma sikuri, effettivi u kompletament konformi mar-rekwiżiti regolatorji.

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

X'inhu l-MI?

MI huwa likwidu ċar u bla kulur li jinħall fl-ilma. Huwa jtejjeb is-sikurezza u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodotti billi jipprevjeni t-tkabbir tal-batterji u l-ħmira. Mingħajr preservattivi bħall-MI, il-prodotti jistgħu jibdew jintnu, jibdlu l-kulur jew ikabbru l-moffa li tista’ tipproduċu t-tossini li huma ta’ ħsara għas-saħħa.

L-MI jikkawża l-allerġiji?

Ħafna nies li jużaw il-prodotti li fihom l-MI ma jkollhom l-ebda reazzjoni allerġika. Madankollu, wara li d-dermatologi esprimew it-tħassib li l-MI jista’ jikkawża allerġiji tal-ġilda f'numri dejjem jikbru ta' nies, iċ-Ċentru għall-Assigurazzjoni Ambjentali u s-Sikurezza (SEAC) tagħna eżamina mill-ġdid id-data klinika rilevanti kollha. Bħala riżultat, aħna qed inneħħuh gradwalment mill-prodotti tal-kura personali tagħna li ma jitlaħalħux u nnaqqsu l-livelli fil-prodotti tal-kura personali li jitlaħalħu.

Back to top