Aqbeż għal kontenut

Parabeni

Il-parabeni huma familja ta' ingredjenti użati bħala preservattivi fil-prodotti tal-kura personali. 'Paraben' jirreferi għal ħafna forom kemmxejn differenti ta' paraben, li wħud minnhom jeżistu fin-natura.

Tifla-tapplika-kura-tal-ġilda-fuq-wiċċha

Aħna nużaw il-preservattivi biex il-prodotti tal-kura personali jinżammu f'kundizzjoni tajba: mingħajrhom, il-prodotti jistgħu jitħassru mill-batterji, il-ħmira u l-moffa. Aħna nagħżlu bir-reqqa l-ingredjenti tal-preservattivi tagħna, u niffokaw fuq is-sikurezza u l-effettività.

Is-sikurezza hija l-ogħla prijorità tagħna. Awtoritajiet madwar id-dinja jappoġġjaw l-użu ta’ xi tipi ta’ parabeni bħala preservattivi għall-prodotti tal-kura personali. L-aktar parabeni komuni li nużaw aħna huma l-metilparabeni u l-etilparabeni. F'xi prodotti nużaw tipi oħra ta’ parabeni – il-butiparabeni u l-propilparabeni. Aħna ma nużawx l-isoparabeni. Il-parabeni li nużaw aħna huma sikuri, u jgħinu biex il-prodotti tagħna jinżammu f'kundizzjoni tajba.

Nafu li xi nies jippreferu jużaw prodotti mingħajr parabeni jew mingħajr ċerti tipi ta’ parabeni, għalhekk aħna noffru wkoll alternattivi.

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

Il-parabeni huma sikuri?

Iva. Aħna nużaw numru limitat ta’ parabeni li ġew ippruvati xjentifikament bħala sikuri għall-użu fil-prodotti tal-kura personali. Huma jtejbu s-sikurezza u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodotti billi jipprevjenu l-batterji, il-ħmira u l-moffa. Mingħajr preservattivi bħall-parabeni, il-prodotti jistgħu jibdew jintnu, jibdlu l-kulur jew ikabbru l-moffa.

Ir-riċerka ta’ Unilever stess, u l-valutazzjoni kontinwa tagħna tax-xogħol ta' xjenzati oħra, turi li l-mod kif aħna nużaw il-parabeni huwa sikur. Korpi internazzjonali ewlenin jappoġġjaw ukoll l-inklużjoni tagħhom fil-kożmetiċi u l-prodotti tal-kura personali, inklużi l-Amministrazzjoni għall-Ikel u għall-Mediċini tal-Istati Uniti u l-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur tal-Kummissjoni Ewropea.

Xi drabi jiġi rrappurtat fil-midja li l-parabeni jistgħu jikkawżaw il-kanċer billi jaġixxu bħall-estroġenu u jfixklu l-bilanċ tal-ormoni. Dan huwa kkontestat mill-awtoritajiet regolatorji u x-xjenzati ewlenin minħabba li m'hemm l-ebda evidenza kredibbli għal dan. Ir-raġuni hi li għalkemm il-parabeni għandhom attività estroġenika, huma eluf ta’ darbiet inqas attivi mill-estroġenu nnifsu.

Liema prodotti ta’ Unilever fihom il-parabeni?

Aħna nużaw numru limitat ta’ parabeni bħala preservattivi fil-prodotti tal-kura personali, peress li huma wieħed mill-ftit gruppi ta' ingredjenti antibatteriċi u antifungali li ntwerew li huma sikuri mir-regolaturi madwar id-dinja. Kull meta ninkludu l-parabeni, jew xi preservattivi oħra, aħna nelenkawhom fuq il-pakkett tal-prodott. Minħabba li nirrikonoxxu li xi nies jippreferu li jevitawhom, aħna noffru wkoll prodotti alternattivi.

"L-FDA temmen li fil-preżent m'hemm l-ebda raġuni biex il-konsumaturi jkunu mħassba dwar l-użu tal-kożmetiċi li fihom il-parabeni.”

Amministrazzjoni għall-Ikel u għall-Mediċini tal-Istati Uniti
Back to top