Aqbeż għal kontenut

Melħ tal-aluminju

Il-melħ tal-aluminju ilu jintuża għal aktar minn nofs seklu bħala l-ingredjent attiv fl-antiperspirants biex jikkontrolla l-għaraq u r-riħa assoċjata tal-ġisem. Fil-fatt, l-użu tradizzjonali tal-aluminju biex jiġġieled ir-riħa tal-ġisem imur lura mijiet ta’ snin, f'reġjuni bħall-Ewropa, il-Messiku, it-Tajlandja u l-Asja. Illum, il-melħ tal-aluminju jgħin lil miljuni ta’ persuni madwar id-dinja jħossu li jinxtammu friski, u jgawdu aktar kunfidenza fihom infushom.

Raġel-jisprejja-deoderant-taħt-driegħu

Prodotti kontra l-għaraq li fihom il-melħ tal-aluminju huma effettivi, ivvalutati b'mod estensiv u sikuri biex jintużaw regolarment. Din il-fehma hija appoġġjata mix-xjenzati tas-sikurezza ta’ Unilever, u għadd ta' esperti tal-kanċer, organizzazzjonijiet ta’ benevolenza tas-saħħa u awtoritajiet tas-saħħa.

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba:

X'inhu l-melħ tal-aluminju?

Il-melħ tal-aluminju jinkiseb ​​mill-aluminju, element komuni fid-dinja. L-aluminju jeżisti b'mod naturali fil-ħamrija u fl-ilma u jinsab f'ħafna ikel.

Il-melħ tal-aluminju għaliex jintuża fl-antiperspirants?

Il-melħ tal-aluminju huwa ingredjent attiv tal-antiperspirants – biex jikkontrolla l-għaraq u r-riħa tal-ġisem. Meta jiġi applikat l-antiperspirant, il-melħ jinħall fl-għaraq jew fl-umdità ta’ taħt id-driegħ. Is-sustanza maħlula tifforma ġel, li joħloq ‘plagg’ temporanju fil-glandoli tal-għaraq, u jnaqqas l-ammont ta’ għaraq li jista’ jitla’ fil-wiċċ tal-ġilda. Il-melħ tal-aluminju huwa wkoll aġent antimikrobiku naturali, u għalhekk jikkontrolla l-batterji fuq il-ġilda, u jnaqqas l-irwejjaħ spjaċevoli.

X'inhi d-differenza bejn antiperspirant u deodorant?

L-antiperspirants jaħdmu f'żewġ modi: billi jipprevjenu l-għaraq milli jasal fil-wiċċ tal-ġilda u billi jikkontrollaw il-batterji li jikkawżaw ir-riħa tal-ġisem. Id-deodoranti ma jaffettwawx il-fluss tal-għaraq, sempliċement jipprevjenu r-riħa tal-ġisem.

Il-melħ tal-aluminju huwa sikur?

L-antiperspirants ilhom jintużaw għal aktar minn nofs seklu u huma effettivi, ivvalutati b'mod estensiv u sikuri biex jintużaw regolarment. Is-sikurezza hija prijorità għal Unilever u l-prodotti kollha tagħna huma vvalutati b’mod rigoruż qabel ma jsiru disponibbli fis-suq. Aħna neżaminaw ukoll ir-riċerka l-ġdida kollha, kif ukoll ngħinu biex jiġu ffinanzjati l-istudji biex nipprovdu serħan il-moħħ addizzjonali.

L-użu ta’ antiperspirant iżid ir-riskju ta' kanċer tas-sider jew tal-marda ta’ Alzheimer?

Diversi studji ta’ riċerka fittxew rabta bejn l-aluminju fl-antiperspirants u l-kanċer tas-sider jew il-marda ta' Alzheimer. Madankollu, l-esperti tal-kanċer, organizzazzjonijiet ta’ benevolenza u l-awtoritajiet tas-saħħa, inklużi l-Amministrazzjoni għall-Ikel u għall-Mediċini tal-Istati Uniti u l-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur tal-UE, jgħidu li m'hemm l-ebda evidenza xjentifika konvinċenti li r-riskju tal-kanċer tas-sider jew tal-Alzheimer jiżdied bl-użu tal-antiperspirants.

Meta jimblokkaw il-glandoli tal-għaraq, l-antiperspirants iwaqqfu lin-nies milli jneħħu t-tossini ta' ħsara?

Le. Madwar 95% tat-tossini huma mkeċċija mill-ġisem permezz tal-fwied u l-kliewi. Il-ġisem jegħreq biex jikkontrolla t-temperatura tiegħu, mhux biex ineħħi t-tossini. Ħafna miż-2 sa 5 miljuni glandoli tal-għaraq tal-ġisem ma jinstabux taħt id-dirgħajn tagħna u għalhekk mhumiex affettwati mill-antiperspirants. 1% biss tal-għaraq tal-ġisem jiġi prodott taħt id-dirgħajn. Aħna aktar konxji dwar hemmhekk għaliex hemmhekk l-għaraq ma jevaporax faċilment bħal f’bnadi oħra tal-ġisem.

Hemm alternattivi għall-prodotti kontra l-għaraq bil-melħ tal-aluminju?

In-nies jistgħu jagħżlu li jużaw id-deodoranti tagħna biex jikkontrollaw ir-riħa tal-ġisem u jħossuhom friski. Dawn il-prodotti huma differenti mill-antiperspirants peress li jgħinu biex jiġu kkontrollati l-batterji li jikkawżaw ir-riħa tal-ġisem, imma ma fihomx il-melħ tal-aluminju li jnaqqas il-fluss tal-għaraq.

Kif nista' ninduna liema prodotti ta’ Unilever fihom il-melħ tal-aluminju?

L-aktar melħ tal-aluminju komuni li nużaw huwa l-kloroidrat tal-aluminju. Il-melħ tal-aluminju użat fil-prodotti tagħna kontra l-għaraq huwa inkluż fil-lista tal-ingredjenti fuq il-pakkett tal-prodott.

"M'hemm l-ebda evidenza plawsibbli li l-użu tal-kożmetiċi u prodotti tal-kura tal-ġilda li fihom l-aluminju jistgħu jżidu r-riskju tal-kanċer tas-sider jew tal-marda ta’ Alzheimer, il-marda ta' Parkinson u mard newrodeġenerattiv ieħor."

Il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS), kumitat indipendenti tal-Kummissjoni tal-UE

“L-istudji ma rnexxilhom jikkonfermaw l-ebda rwol tal-aluminju li jikkawża l-Alzheimer. Kważi x-xjenzati kollha llum jiffokaw fuq oqsma oħra tar-riċerka, u ftit esperti jemmnu li s-sorsi ta’ kuljum tal-aluminju huma ta’ xi theddida.”

Assoċjazzjoni tal-Alzheimer, l-Istati Uniti
Back to top