Aqbeż għal kontenut

Donaturi tal-formaldeid

Aħna nużaw il-preservattivi biex inżommu l-prodotti tal-kura tad-dar u tal-kura personali f'kundizzjoni tajba: mingħajrhom, jistgħu jitħassru mill-batterji, il-ħmira u l-moffa. 

Mara-taħsel-xagħarha-bix-xampù-fid-doċċa

Aħna ma nużawx il-formaldeid bħala preservattiv, u lanqas materja prima ppreservata bil-formaldeid, fil-prodotti tagħna. Madankollu, nużaw 'donaturi tal-formaldeid', bħad-dimetil-dimetilħajdantojn (li tissejjaħ wkoll "DMDMH") f'xi prodotti tal-kura tad-dar u tal-kura personali. Id-donaturi tal-formaldeid jirrilaxxaw livelli baxxi ta’ formaldeid matul il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott, u jipproteġuh mit-tħassir filwaqt li jibqgħu fi ħdan il-livelli rregolati. Aħna ma nużawx donaturi tal-formaldeid fil-prodotti tagħna tal-kura tat-trabi.

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

X'inhu d-donatur tal-formaldeid?

Id-donaturi tal-formaldeid jintużaw ħafna fil-prodotti tal-kura personali bħala preservattivi sikuri u effiċjenti. Huma jipprovdu ammont żgħir ta’ formaldeid matul il-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott. Dan ir-rilaxx bil-mod u limitat iżomm il-prodotti friski filwaqt li jiżgura li l-livelli tal-formaldeid jibqgħu baxxi ħafna. Donaturi tipiċi tal-formaldeid użati fil-prodotti tagħna huma d-DMDMH, l-imadazolidinil urea, id-dijażlidinil urea, is-sodju idrossili u l-metil gliċinat.

Id-donaturi tal-formaldeid huma sikuri?

Regolaturi u xjenzati madwar id-dinja jaqblu li d-donaturi tal-formaldeid huma sikuri fil-livelli użati fil-prodotti tal-kura tad-dar u tal-kura personali. Il-Grupp ta’ Esperti għar-Reviżjoni tal-Ingredjenti Kożmetiċi tal-Istati Uniti, li huwa bord indipendenti, u l-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur tal-Ewropa it-tnejn ikkonfermaw li d-donaturi tal-formaldeid kif użati fil-prodotti kożmetiċi huma sikuri.

Bħal ma nagħmlu għall-ingredjenti kollha li nużaw fil-prodotti tal-kura tad-dar u tal-kura personali, aħna dejjem nimmonitorjaw ir-riċerka xjentifika emerġenti u l-iżviluppi regolatorji. Jekk xi informazzjoni ġdida ssir disponibbli aħna nivvalutawha. Jekk din l-informazzjoni tbiddel il-valutazzjoni tar-riskju preċedenti tagħna, aħna dejjem naġixxu.

Id-donaturi tal-formaldeid huma sikuri għat-tfal?

Bħal fil-każ tal-adulti, regolaturi internazzjonali u xjenzati ewlenin jaqblu li d-donaturi tal-formaldeid huma sikuri għat-tfal fil-livelli użati fil-prodotti tal-kura tad-dar u tal-kura personali. Aħna kontinwament nimmonitorjaw ir-riċerka xjentifika ġdida u l-iżviluppi regolatorji, biex niżguraw li nibqgħu aġġornati mal-aħħar ideat u għarfien. Għalkemm jistgħu jintużaw b’mod sikur, aħna ma nużawx id-donaturi tal-formaldeid fil-prodotti tagħna tal-kura tat-trabi.

"Dawk li jirrilaxxaw il-formaldeid jistgħu jkomplu jintużaw b'mod sikur fil-kożmetiċi fil-livelli stabbiliti fil-valutazzjonijiet tas-sikurezza individwali tagħhom tar-Reviżjoni tal-Ingredjenti Kożmetiċi."

Ġurnal Internazzjonali tat-Tossikoloġija
Back to top