Aqbeż għal kontenut

Fwejjaħ

Ħafna nies igawdu l-użu ta’ prodotti li jfuħu. Biex noħolquhom aħna nużaw biss ingredjenti ta’ kwalità għolja li jissodisfaw l-istandards globali stabbiliti mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tar-Riċerka dwar il-Fwejjaħ (IFRA).

Mara-qed-ixxomm-flixkun-b’deterġent-bla-marka

X'inhi l-ewwel riħa li tiftakar – it-tisjir tan-nanna tiegħek? Is-sapun li bih inħsilt biex tmur l-iskola? Il-fwieħa li kien juża missierek?

Il-fwejjaħ iqanqlu l-memorji u jevokaw l-emozzjonijiet. Is-sens tax-xamm huwa marbut mill-qrib mal-memorja, u jista’ jqanqal tifkira ta’ mumenti partikolari mill-imgħoddi - x’kienet l-aħħar memorja li fwieħa qanqlet fik?

F'Unilever, aħna naħsbu li hemm ċerta maġija fil-fwejjaħ – li tgħaqqad l-arti tal-fwejjaħ u l-kompetenza xjentifika. Huwa importanti li jirnexxilna nagħmlu din sewwa. Nies madwar id-dinja jużaw il-prodotti ta’ Unilever fi djarhom, fuq ġisimhom, u fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum biex jidhru tajjeb, iħossuhom tajjeb u fuq kollox, jinxtammu tajjeb! Riħa pjaċevoli tista’ tgħin ukoll biex tnaqqas ix-xogħol ta’ rutina li tkun qed tiffaċċja u tagħmel il-ħidma ta' kuljum aktar pjaċevoli. Meta jagħtu l-ħajja lid-dinja ta’ madwarna, il-fwejjaħ jgħinu fit-tiswir tal-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Ħafna ingredjenti huma wżati biex tinħoloq fwieħa bbilanċjata bil-ħsieb li tinxtamm ‘eżatt kif mixtieqa’. Din hija l-maġija tal-fwejjaħ.

Kif isiru l-fwejjaħ

Kont taf li fid-dinja kollha b'7.5 biljun persuna, hemm inqas minn 900 persuna kkwalifikati b’mod sħiħ fil-fwejjaħ. Aħna xxurtjati li għandna t-tim żgħir iddedikat tagħna magħmul minn esperti f'dan il-qasam.

It-timijiet ta’ esperti tagħna jiżviluppaw il-fwejjaħ tal-marka tagħna fi sħubija mill-qrib mad-ditti ewlenin speċjalizzati fil-fwejjaħ. Meta naħdmu mal-aqwa żviluppaturi tal-fwieħa fid-dinja, aħna niżguraw li jkollna aċċess għall-aqwa fwejjaħ u l-ingredjenti tal-ogħla kwalità.

Il-parti tal-moħħ li tipproċessa x-xamm tissejjaħ is-sistema limbika. Hija wkoll il-parti tal-moħħ li għandha rwol ewlieni fil-kontroll tal-burdati u l-emozzjonijiet. Hemm ħafna noti tal-fwejjaħ popolari li jogħġbu lin-nies. Ħu pereżempju n-noti tal-fwejjaħ fougere – dawn jikkonsistu f'noti ta' Lavanda, Ġeranju u Jixbħu l-Injam.

Jekk tuża x-xampù Dove tagħna, inti tagħraf din ir-riħa tfuħ. Saret popolari fis-sittinijiet, u llum tintuża ħafna biex iżżid sens ta’ ndafa u freskezza. In-noti tal-fwejjaħ fougere huma wieħed minn 17-il grupp differenti ta’ noti tal-fwejjaħ li nużaw biex noħolqu l-fwejjaħ.

Unilever Flower wheel

Il-ftit għandu effett kbir

Għexieren ta' ingredjenti jista’ jkun li jintużaw biex tinkseb fwieħa bbilanċjata perfettament u li tinxtamm eżatt kif mixtieqa! Xi drabi ammont żgħir ħafna ta’ ingredjent tal-fwieħa jista' jkollu impatt kbir fl-iżvilupp ta’ riħa li togħġob lin-nies.

Aħna nużaw ukoll tekniki xjentifiċi ġodda biex inkomplu niżviluppaw din il-maġija. Pereżempju, nużaw teknika msejħa ‘inkapsulament’ biex iżżomm il-fwieħa fi prodott. Dan jaġixxi bħala protezzjoni għall-fwieħa li jkun hemm ġewwa u jirrilaxxa l-fwieħa f'mumenti speċifiċi fiż-żmien, u dan iseddaq il-fjoritura immedjata tal-fwieħa.

Unilever frangrance percentage

Il-fehma tagħna dwar xi ingredjenti speċifiċi tal-fwejjaħ

Xi kultant niġu mistoqsijin dwar ingredjenti speċifiċi tal-fwejjaħ. Din hija l-fehma tagħna dwar xi wħud minn dawk li ta’ spiss niġu mistoqsijin dwarhom:

  • Il-misk jipprovdi noti tal-fwieħa li jdumu żmien twil. Il-misk sintetiku, bħan-nitromiusk u l-misk poliċikliku (PCMs), ġie żviluppat bħala alternattiva etika għall-misk tal-annimali. Aħna waqafna nużaw in-nitromisk sintetiku minħabba li jista’ jakkumula fl-ambjent u minħabba l-preferenzi tal-konsumaturi, aħna naqqasna wkoll l-użu tagħna tal-misk poliċikliku u kull fejn hu possibbli nużaw l-alternattivi li jistgħu jipprovdu noti tal-fwejjaħ simili li jdumu żmien twil.
  • Lyral huwa ingredjent tal-fwieħa komuni b'noti florali. Numru żgħir ta’ nies għandhom allerġija għal-Lyral, iżda minħabba evidenza li n-numru ta’ dawn in-nies qed jikber, aħna neħħejna l-Lyral mill-formulazzjonijiet kollha tal-prodotti tagħna, ħlief għal numru żgħir ta’ prodotti li għadna qed naħdmu fuqhom. Il-ftalati jistgħu jintużaw biex jitħalltu l-ingredjenti tal-fwejjaħ iżda aħna ma nużawhomx il-ftalati. Minflok nużaw approċċi oħra biex ngħaqqdu l-fwejjaħ tagħna flimkien. Hawnhekk tista' taqra aktar dwar il-ftalati.

X'inhu tajjeb għalik?

Nafu li n-nies iridu jifhmu aktar dwar il-fwejjaħ u nemmnu li nistgħu ngħinu fl-iżvilupp ta’ aktar fehim, serħan il-moħħ u fiduċja billi nipprovdu l-informazzjoni online. Biex nagħmlu dan, qed noffru informazzjoni ddettaljata online permezz ta’ X’hemm fil-Prodotti tagħna u qed nelenkaw l-ingredjenti individwali tal-fwejjaħ li jintużaw fil-prodotti tal-kura tad-dar u tal-kura personali tagħna.

L-inizjattiva tagħna dwar it-trasparenza rigward l-ingredjenti hija mfassla biex tgħinek u tagħtik għażla akbar. Xi wħud jippreferu prodotti bla riħa jew mingħajr fwieħa, forsi għax hekk jogħġbuhom, jew għax huma jew xi ħadd fil-familja tagħhom jistgħu jirreaġixxu għal ċerti ingredjenti tal-fwejjaħ. Għal dik ir-raġuni, aħna nagħmlu firxiet ta’ prodotti b'riħa ħafifa jew mingħajr fwieħa biex ikollok għażla. Hawnhekk tista' ssir taf aktar dwar l-approċċ tagħna rigward l-allerġiji.

Kull formula unika tibbilanċja noti individwali u gruppi ta' noti fi qbil f'armonija ftit jew wisq bħall-kompożizzjoni ta' biċċa mużika. Iżda b'differenza mill-mużika din mhijiex suġġetta għad-drittijiet tal-awtur jew għal privattiva iżda hija protetta biss mil-liġi tas-sigrieti kummerċjali.

Associação de Fragrâncias Internacional
Back to top