Aqbeż għal kontenut

Mikroplastiċi

Il-mikroplastiċi huma biċċiet żgħar ħafna tal-plastik li jistgħu jispiċċaw fl-oċean, u jikkawżaw ħsara potenzjali lill-ambjent. Il-maġġoranza jiġu mit-tfarrik ta’ plastiċi akbar fl-oċean, imma xi wħud jistgħu jiġu mill-użu tagħhom fi prodotti tal-konsumatur u industrijali.

raġel-jirriċikla-flixkun tal-plastik

Sfond

Bħalissa m'hemm l-ebda definizzjoni waħda maqbula ta' mikroplastiks. F'konformità mal-gwida minn diversi organizzazzjonijiet ta’ esperti, aħna nqisu l-mikroplastiċi bħala partiċelli tal-plastik solidi, li ma jinħallux fl-ilma u li mhumiex bijodegradabbli sa ħames millimetri fid-dijametru. Dawn il-partiċelli joriġinaw minn varjetà ta’ sorsi differenti bil-maġġoranza ġejjin mit-tfarrik ta’ materjali tal-plastik akbar fl-ilma (eż. boroż, fliexken u tajers tal-plastik), kif ukoll mit-twaqqigħ ta’ fibri sintetiċi mit-tessuti waqt il-ħasil tal-ħwejjeġ, u mill-użu ta’ żibeġ tal-għorik tal-plastik solidi jew mikroplastiċi oħra f'firxa ta' prodotti tal-konsumatur u industrijali.

Nipproteġu l-pjaneta tagħna

Aħna nirrikonoxxu li hemm tħassib dejjem jikber dwar l-impatt potenzjali ambjentali tal-mikroplastiċi, speċjalment meta jispiċċaw fl-oċean tagħna. Huwa għalhekk li dejjem qed indaħħlu bidliet ġodda u nfittxu modi kif intejbu l-imballaġġ u l-formulazzjonijiet tagħna biex niżguraw li nipproteġu l-pjaneta u l-ekosistemi akkwatiċi fraġli tagħna.

Il-progress u l-ambizzjoni tagħna

Il-vjaġġ tagħna beda fl-2014, meta konna waħda mill-ewwel kumpaniji li waqfu jużaw iż-żibeġ żgħar tal-għorik tal-plastik. Dawn kienu jintużaw f'numru żgħir ta’ prodotti tas-sbuħija u l-kura personali tagħna minħabba l-kapaċità tagħhom li jneħħu b’delikatezza ċ-ċelloli mejta tal-ġilda mill-wiċċ tal-ġilda. Aħna issa nużaw ingredjenti alternattivi li jqaxxru bħall-qlub tal-berquq, il-qamħirrum, ħaffiefa mitħuna, is-silika u l-qxur tal-ġewż.

Sitt snin wara, u bħala parti mill-impenn tagħna li niġġieldu t-tibdil fil-klima u nipproteġu n-natura, issa qed niffukaw fuq li nagħmlu l-formulazzjonijiet tagħna bijodegradabbli sal-2030.

Bħala parti minn dan, aħna qegħdin fil-proċess li nneħħu polimeri solidi oħra li jdumu biex jibbijodegradaw u nibdluhom b'alternattivi naturali jew bijodegradabbli fil-prodotti tad-dar, tas-sbuħija u tal-kura personali tagħna.

Dan jinkludi:

  • L-inkapsulati tal-fwieħa: huma kapsuli mikroskopiċi li jgħinu fl-użu ta’ inqas ingredjenti tal-fwieħa fil-prodotti, filwaqt li xorta jipprovdu l-freskezza għal żmien twil. Aħna diġà bdilna l-inkapsulati użati fil-prodotti deodoranti tagħna b'alternattiva bijodegradabbli u qed naħdmu qatigħ biex nużaw biss inkapsulati tal-fwieħa bijodegradabbli fil-prodotti kollha tad-dar, tas-sbuħija u tal-kura personali tagħna.
  • L-opaċizzanti: jgħinu biex il-prodotti jingħataw dehra bajda lewn il-krema u jintużaw f'xi wħud mill-prodotti tagħna għat-tindif tal-ġilda, id-deodoranti u għall-kura tax-xagħar u f'xi wħud mid-deterġenti likwidi tagħna tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Qed inneħħu l-opaċizzanti mhux bijodegradabbli mill-prodotti kollha tagħna u għal xi prodotti qed nibdluhom b'alternattiva bijodegradabbli.
Back to top