Aqbeż għal kontenut

Preservattivi

Il-preservattivi, kif jissuġġerixxi isimhom, jgħinu biex iżommu l-affarijiet friski. Aħna nużaw il-preservattivi biex jgħinu ħalli nipproteġu l-prodotti tagħna mill-batterji, il-ħmira u l-moffa. Mingħajrhom, il-prodotti tagħna jistgħu jibdew jintnu, jibdlu l-kulur jew ikabbru l-moffa.

Idejn-jindilku-bil-krema

Aħna nivvalutaw kull wieħed mill-prodotti tagħna biex nagħżlu l-aħjar preservattiv jew kombinazzjoni ta’ preservattivi, billi nqisu fatturi bħat-tip tal-prodott, kif se jintuża u fejn se jinħażen. Pereżempju, bil-krejjem tal-ġilda naraw jekk it-tgħaddis irripetut tas-swaba’ fil-prodott jikkontaminahx.

Minbarra li nikkonformaw mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli, aħna nwettqu l-valutazzjonijiet tas-sikurezza tagħna stess u nimmonitorjaw ir-riċerka xjentifika emerġenti. Aħna ninkludu l-preservattivi biss meta jkunu meħtieġa, u nikkontrollaw bir-reqqa l-ammont li nużaw. Dan jiżgura li nużaw il-preservattivi b'mod sikur u b’mod responsabbli.

Aħna napprezzaw li xi nies jippreferu li jevitaw ċerti preservattivi. B'dan f'moħħna, kultant aħna kapaċi niżviluppaw prodotti li ma jinkludux preservattivi speċifiċi.

Fis-sezzjonijiet li ġejjin, tista’ taqra aktar dwar l-ingredjenti preservattivi li ħafna drabi jsirulna mistoqsijiet dwarhom: il-parabeni, il-Metilisotiazolinone, id-donaturi tal-formaldeid, u l-phenoxyethanol.
Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

X'inhuma l-preservattivi?

Il-preservattivi, kif jissuġġerixxi isimhom, jgħinu biex iżommu l-affarijiet friski. Minbarra li jiġu magħmula b'mod sintetiku, il-preservattivi jeżistu fin-natura, pereżempju, il-blueberries, il-ħjar, iċ-ċirasa u l-għasel fihom il-parabeni, filwaqt li ċ-ċelloli kollha tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti b'saħħithom jipproduċu u jużaw il-formaldeid.

Aħna nużaw il-preservattivi biex inżommu l-prodotti sikuri, effettivi u attraenti – nipproteġuhom mill-batterji, il-ħmira u l-moffa li jistgħu jagħmlulhom il-ħsara u jagħmluhom perikolużi.

Għaliex huma meħtieġa l-preservattivi?

Mingħajr il-preservattivi, ħafna prodotti jistgħu jħassru, inaqqsu l-effettività tagħhom u jwasslu potenzjalment għal problemi bħall- infezzjonijiet fil-ġilda jew fl-għajnejn. Ilkoll nafu li l-ikel jista’ jitħassar. Il-prodotti tal-kura tad-dar u tal-kura personali jistgħu jiddeterjoraw bl-istess mod – partikolarment meta jinħażnu f'ambjenti sħan u umdi, bħal kmamar tal-banju u l-kċejjen, li jinkoraġġixxu t-tkabbir tal-batterji, il-ħmira u l-moffa.

Il-preservattivi jgħinuna wkoll nagħmlu prodotti li huma konvenjenti għall-użu u l-ħażna. Pereżempju, prodott mingħajr preservattivi jista’ jkollu bżonn li jinżamm fil-friġġ jew jintrema ftit wara li jinfetaħ.

Għaliex Unilever tuża preservattivi differenti fi prodotti differenti?

Kull preservattiv għandu kwalitajiet differenti. Xi preservattivi jaħdmu aħjar kontra tipi differenti ta’ batterji, ħmira u moffa minn oħrajn jew jaħdmu aħjar ma' ċerti kombinazzjonijiet ta’ ingredjenti. Meta niddeċiedu liema preservattiv nużaw, aħna nqisu mistoqsijiet bħal: Kif se jiġi mmanifatturat u ttrasportat il-prodott? X'inhi l-klima tal-pajjiż fejn jinbiegħ? Il-konsumatur kif x'aktarx li jaħżnu?

Jekk huwa prodott tal-kura personali, huwa prodott li ma jitlaħlaħx, bħal krema tal-wiċċ, jew prodott li jitlaħlaħ, bħall-ġel tad-doċċa? Jekk huwa prodott tal-kura tad-dar, fuq liema tip ta’ uċuħ se jintuża, inkella jintuża biex taħsel il-ħwejjeġ bl-idejn jew f'magna tal-ħasil? It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet jgħinu biex jiddeterminaw liema preservattiv jew kombinazzjoni ta’ preservattivi huwa/hija l-aktar adattat/a.

Il-preservattivi huma vvalutati għas-sikurezza?

Iva. Il-preservattivi li nużaw ġew ivvalutati għas-sikurezza – kemm mill-esperti tas-sikurezza tagħna stess kif ukoll minn awtoritajiet esterni. Aħna dejjem nikkonformaw mal-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali. Għandna wkoll l-istandards globali tagħna stess li jiżguraw li għandna approċċ konsistenti rigward l-użu sikur tal-preservattivi. Aħna nużaw l-ammont li huwa xieraq biex inżommu l-kwalità u s-sikurezza tal-prodott, u niżguraw li kull preservattiv jaħdem b'mod sikur mal-ingredjenti l-oħra fl-istess prodott.

Il-prodotti kollha jinkludu l-preservattivi?

Aħna nużaw il-preservattivi biss meta jkunu meħtieġa. Il-preservattivi ħafna drabi huma essenzjali fil-protezzjoni kontra l-batterji, il-ħmira u l-moffa. Madankollu, xi prodotti m'għandhomx bżonn preservattivi, minħabba li l-ingredjenti, l-imballaġġ jew l-użu maħsub tagħhom jinibixxu l-kontaminazzjoni. Dawn ħafna drabi jissejħu ‘li jippreservaw lilhom infushom’.

Aħna napprezzaw li xi nies jixtiequ jevitaw ċerti preservattivi jekk jistgħu. B'dan f'moħħna, kultant aħna kapaċi niżviluppaw prodotti li ma fihomx preservattivi speċifiċi.

Back to top