Aqbeż għal kontenut

Triclosan u triclocarban

Permezz tal-użu tagħhom fit-toothpastes, fil-ħasil tal-ħalq, fis-sapun, fid-deodoranti u fil-prodotti tat-tindif, ingredjenti antibatteriċi jgħinu biex ġisimna u d-djar tagħna jinżammu nodfa.

Tifel-jitbissem-b’idejh-bis-sapun-maħruġa-’l-barra

Żewġ ingredjenti kontra l-batterji, li ta’ spiss jitkellmu dwarhom, huma triclosan u triclocarban. Aħna użajniehom għal ħafna snin minħabba l-benefiċċji tagħhom għas-saħħa u l-iġjene, u aħna kunfidenti li huma sikuri. Madankollu, biex nirriflettu l-preferenzi tal-konsumaturi, aħna identifikajna ingredjenti alternattivi sikuri u effettivi.

Fl-2015 aħna waqafna mill-manifattura ta’ prodotti għall-kura u t-tindif tal-ġilda li fihom it-triclosan u konna impenjati li sa tmiem l-2018 neliminaw gradwalment it-triclosan u t-triclocarban fil-prodotti tagħna kollha. Sħna rnexxilna nilħqu dan l-għan fir-rigward tal-prodotti eżistenti tagħna kollha.

Fis-sapun, it-toothpastes, il-ħasil tal-idejn u l-likwidi tal-banju tagħna, aħna bdilna t-triclosan u triclocarban b'firxa ta’ alternattivi, inklużi ingredjenti antibatteriċi naturali u ispirati min-natura.

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

X'inhuma t-triclosan u triclocarban?

Triclosan u triclocarban intużaw fil-prodotti għall-kura tad-dar, għall-kura tas-sbuħija u għall-kura personali għal ħafna snin. Iż-żewġ ingredjenti għandhom proprjetajiet simili ħafna, għalkemm kull wieħed jaħdem l-aħjar f'tipi differenti ta’ prodotti. Pereżempju, triclosan jintuża aktar ta’ spiss fis-sapun likwidu, filwaqt li t-triclocarban jintuża prinċipalment fis-sapun. Fit-toothpastes u l-ħasil tal-ħalq it-triclosan jgħin fil-ġlieda kontra l-mikrobi tal-plakka, li huma l-kawża ta’ ħafna problemi tas-saħħa orali.

Triclosan u triclocarban huma sikuri?

Triclosan u triclocarban ġew iddikjarati sikuri għall-użu mill-konsumatur minn korpi esperti madwar id-dinja, inkluż il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur (SCCS) tal-Ewropa u l-Grupp ta’ Esperti għar-Reviżjoni tal-Ingredjenti Kożmetiċi tal-Istati Uniti (CIR). Barra minn hekk, iċ-Ċentru għall-Assigurazzjoni Ambjentali u s-Sikurezza (SEAC) ta’ Unilever kontinwament jirrevedi l-aħħar data xjentifika sabiex aħna nibqgħu ċerti li kemm triclosan kif ukoll triclocarban jintużaw b’mod sikur fil-prodotti tagħna. Is-SEAC tirrevedi wkoll il-livelli ta’ triclosan u triclocarban fl-ambjent u ninsabu kunfidenti li l-użu tagħna ta’ dawn l-ingredjenti huwa sikur għall-ambjent.

Jekk taħseb li triclosan u triclocarban huma sikuri, għaliex qed tneħħihom b’mod gradwali?

Aħna nirrikonoxxu li xi nies huma mħassba dwar l-impatt potenzjali ta’ triclosan u triclocarban fuq l-individwi jew l-ambjent u nippreferu li nużaw modi oħra biex inwasslu l-benefiċċji tal-iġjene. Peress li identifikajna alternattivi sikuri u effiċjenti, aħna stajna nissodisfaw il-preferenzi tal-konsumaturi u gradwalment neliminaw dawn iż-żewġ ingredjenti.

Triclosan u triclocarban jikkawżaw reżistenza għall-antibijotiċi?

Xi xjenzati esprimew tħassib li l-prodotti li fihom it-triclosan u triclocarban jistgħu jikkawżaw reżistenza għall-antibijotiċi. Madankollu, dan it-tħassib ġej minn studji li ma jirriflettux kif in-nies fil-fatt jużaw il-prodotti. Fl-ambjenti domestiċi, m'hemm l-ebda evidenza li l-prodotti tagħna jikkompromettu l-effettività jew iżidu r-riskju ta’ reżistenza inkroċjata għall-antibijotiċi. Korpi esperti, inkluż il-Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur tal-Unjoni Ewropea, ivvalutw is-sikurezza tat-triclosan u triclocarban u ma sabu l-ebda bażi biex in-nies jieqfu jużaw prodotti li fihom it-triclosan u triclocarban.

Kif nista' ninduna jekk prodott ta’ Unilever fihx it-triclosan jew it-triclocarban?

Fis-sapun, it-toothpastes, il-ħasil tal-idejn u l-likwidi tal-banju tagħna, aħna bdilna t-triclosan u triclocarban b'firxa ta’ alternattivi, inklużi ingredjenti antibatteriċi naturali u ispirati min-natura.

Fir-rigward ta’ marki akkwistati ġodda, inti xorta tista' tidentifika l-użu ta' triclosan f'xi prodotti fil-lista tal-ingredjenti fit-tikketta. Meta nakkwistaw marka jew kumpanija ġdida aħna nistinkaw biex niżguraw li dawn jissodisfaw l-istandards tagħna malajr kemm jista’ jkun.

“L-użu tat-triclosan f’konċentrazzjoni massima ta’ 0.3 % fit-toothpastes, is-sapun tal-idejn, is-sapun tal-ġisem/ġels tad-doċċa u d-deodorant sticks huwa meqjus bħala sikur. L-użu addizzjonali ta’ triclosan f’din il-konċentrazzjoni fit-trab tal-wiċċ u l-prodotti li jgħattu t-tbajja’ huwa wkoll meqjus bħala sikur.”

Kumitat Xjentifiku dwar is-Sikurezza tal-Konsumatur tal-Ewropa
Back to top